top of page

HS-kategooria (hobusaan) koolitus

HS driving category (Horse Sleigh) training and practical driving study


Teenuse kirjeldus/Service Description

🇪🇪 EST: Kas oled unistanud hobusaanil ohje hoides võimsa ja tugeva looma juhtimisest ning kihutamisest üle valendavate lumelagendike või tasasest kulgemisest muinasjutulistel metsateedel? See on Sinu võimalus! Ilmavald OÜ käivitas Jõulumaa osana Eesti esimesed saanikutsarite kursused. Tule ja õpi tundma hobust ning talle esmaabi andmist, erinevaid rakendamisviise ja rakendeid, saane ja regesid ning hobusaaniga liiklemise eripära. Ja mis peamine - hobuse etterakendamist ning turvalist saanikutsari tööd. Hobusaaniga õppesõit – see on võimalik ainult hobumatkad.ee jõuluprogrammiga! 6-tunnine kursus sisaldab TEOORIA: esmaülevaade hobuse käitumispsühholoogiast ja füüsisest (1h); hobuste ja inimeste esmaabi (1h); ülevaade erinevatest rakenditest ja rakendamisest (1h); ülevaade saanidest-regedest (30 min). PRAKTIKA: hobuse etterakendamine sorirakendis (30 min); õppesõit hobusaani kutsarina kahekohalises saanis(2h) Kursuse lõpetaja saab tunnistuse saanikutsari algõppe läbimise kohta. Kursuse hind 390€ (alaealise puhul vajalik lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek). 🇬🇧 ENG: Have you dreamed of controlling a powerful and strong animal on a horse-drawn sleigh and speeding across the snow-covered plains or smoothly running on fairy-tale forest roads? Check it out! Ilmavald OÜ (PLC) launched Estonia's first sleigh driver courses as part of the Christmasland local program. Come and learn about the horse and how to give it first aid, different methods of harnessing up and harnesses, sleds and sleighs, and the special features of traveling by a horse sleigh. And the most important thing - horse riding and safe action of the sleigh driver. A study ride with a horse-drawn sleigh - this is only possible with the HorseTourist.com Christmasland special program! The 6-hour course includes THEORY: a first overview of horse behavior psychology and physics (1hr); first aid for horses and people (1hr); overview of harnessing up and harnesses (1hr); overview of sleigh types (30 min) PRACTICE: harnessing up (30 min); study ride as a beginner coachee (2h) The graduate of the course receives a certificate of completion of the basic training of a sleigh driver. The price of the course is €390 (in the case of a minor, the written consent of a parent or legal representative is required).

  • 6 hr
  • Mustamõisa
bottom of page