Search

Meistriklass!

Ilmavald OÜ (hobumatkad.ee, horsetourist.com, kulgemine.ee) osutus konkursil valituks EASi ja Eesti Disainikeskuse ühistöös pakutavasse turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi! Soovime arendada uut, välisturismile suunatud teenust Vana-Võromaal ja Setomaal, sealjuures kohaliku toidu, teenusepakkujate, looduse, pühapaikade ja ikka meie eesti hobustega seotult! Palju õnne meile kõigile!


5 views0 comments