top of page
Search

Meistriklass!

Ilmavald OÜ (hobumatkad.ee, horsetourist.com, kulgemine.ee) osutus konkursil valituks EASi ja Eesti Disainikeskuse ühistöös pakutavasse turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi! Soovime arendada uut, välisturismile suunatud teenust Vana-Võromaal ja Setomaal, sealjuures kohaliku toidu, teenusepakkujate, looduse, pühapaikade ja ikka meie eesti hobustega seotult! Palju õnne meile kõigile!


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Sõidame Visit Estonia workshopile Helsingisse!

Rõõm tõdeda, et 17. novembril 2023 osaleb hobumatkad.ee või horsetourist.com ehk Ilmavald OÜ Helsingis B2B workshopil. Tutvustame Soome partneritele oma võimalusi ning hoiame Lõuna-Eesti lippu ikka kõ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page